Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W dniu dzisiejszym, 12 czerwca 2016 roku, po raz ostatni w tym roku szkolnym odbyło się Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą w naszym Muzeum i Archiwum. W dniu dzisiejszym przypomniałyśmy sobie całą historię klauzury u początków naszego Zgromadzenia, tak, aby lepiej zrozumieć kontekst listu bł. Marii Angeli do Siostry Marii Izabelli Lebenstein.

Siostry dzieliły się tym, co w liście Matki Angeli najbardziej zwróciło ich uwagę: jej pokora, troska o Siostry w klauzurze. To z tego listu pochodzą słowa, które na trwałe zapisały się w Testamencie Założycieli: Wy macie być opoka dla przyszłości, na której mają się opierać przyszłe pokolenia.