Spotkanie z Błogosławioną Marią Angelą

W dniu 14 stycznia 2018 roku, po długiej przerwie, odbyło się kolejne Spotkanie z Błogosławioną Marią Angelą. Tematem spotkania były Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Siostra Błażeja przedstawiła w skrócie historię kształtowania się tego ważnego w życiu Zgromadzenia dokumentu. Począwszy od pierwszej wersji z 1866, poprzez skracane i poprawiane wersje z 1874 roku, aż do 1899 roku, kiedy to Stolica Święta zatwierdziła ostatecznie Zgromadzenie oraz ich Konstytucje na okres 7 lat.

Siostry otrzymały fragmenty listów, głównie pisanych przez bł. Marię Angelę, dotyczących spraw Konstytucji. W całości pism, które Siostry mogły przeczytać podczas spotkania widać ogromne pragnienie i dążenie Matki Angeli to tego, aby Zgromadzenia otrzymało ostateczną pieczęć Kościoła. Wyraźną jest też jej troska o zachowanie ducha Zgromadzenia właściwego Felicjankom.

Oto kilka fragmentów, które tworzyły podstawę refleksji i dzielenia się:

M.M. Angela, Konotatki z Konstytucji – 15 styczeń [1869 r.] - Tekst ukazujący wielką troskę Matki o duchową podstawę Zgromadzenia.

Niech się Ojciec nie dziwi, że tak obstaję za stroną duchowną. Idę w duchu Konstytucji, które mówią, że o ile siostry mają się oddawać zajęciom zewnętrznym, o tyle bardziej powinny pilnować ćwiczeń duchownych, a ja się niczego tak nie obawiam, jak obciążenia się zbytecznie zajęciami zewnętrznymi z pominięciem i szkodą życia duchownego. Wiem z doświadczenia i własnego, i drugich, jak to niszczy duszę i do czego ją doprowadza.

Pamiętnik Zgromadzenia, rozdz. III, Doskonałość zakonna, 1909 r. - Tekst ukazujący i wzywający do świadomego składania ślubów i wiernego życia nimi.

Jako więc przez śluby zakonne Siostry stają się zakonnicami, a przez Regułę córkami Franciszka świętego, tak przez Konstytucje stają się felicjankami. Którakolwiek przeto chce mieć prawo do tego imienia, powinna je ściśle zachowywać, tym bardziej, że przez profesję do tego się Panu Bogu zobowiązuje oraz że w nich ujęty jest duch Zgromadzenia, więc nie zachowując ich, powoli by od tego ducha odstępowała. Zresztą bez Konstytucji nawet Reguły zachować nie można, bo nie inaczej ją Siostry zachowywać powinny, tylko jak Konstytucje określają. One bowiem są najlepszym jej wykładem. (…)Żadna bowiem nie może przyrzekać, że będzie zachowywać to, co inne zachowują, ale to, co Reguła i Konstytucje nakazują. Żadna przeto nigdy nie może się tym tłumaczyć, że tak zastała, albo że tego nie wiedziała, albo że o tym nie była poinformowana, bo każda najpierw powinna dobrze poznać obowiązek, który bierze na siebie, jak Konstytucje zalecają, zanim go przyjmie. I wielką krzywdę czyniłaby Zgromadzeniu i podkopywałaby jego fundamenty ta, która by przez swoje zaniedbanie lub brak ducha gorszyła inne i oswajała z częstymi upadkami, choćby w małych rzeczach, i doprowadzałaby przez to do lekceważenia Ustaw.

Każde Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą jest dla nas wezwaniem do większej gorliwości w codziennym życiu, aby Bóg był znany, kochany i wielbiony.