Regionalne Spotkanie Sióstr Historyczek i Archiwistek

W sobotę, dnia 20 stycznia 2018, nasze Muzeum i Archiwum gościło Regionalne Spotkanie Historyczek i Archiwistek. Siostry Historyczki i Archiwistki z różnych Zgromadzeń Zakonnych zebrały się na wiosennym spotkaniu. Przewodniczącą tej grupy jest Siostra dr hab. Agata Mirek, profesor KUL-u. Głównym tematem spotkania był proces opracowywania historii Zgromadzeń z okresu powojennego do roku 1989.  Siostry mogły podzielić się owocami swoich poszukiwań, a przy okazji uzyskać wskazówki i rady dotyczące dalszej pracy historycznej.

Siostry miały okazję zwiedzić zarówno Muzeum jak i Archiwum, lepiej poznać postać i duchowość błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej oraz historię Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

Na zakończenie spotkania Siostry wpisały do Księgi Pamiątkowej następujące słowa:

W jubileuszowym roku 100-lecia Niepodległości naszej Ojczyzny, 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i 25-lecia beatyfikacji bł. Matki Angeli Truszkowskiej, grupa krakowska sióstr historyczek dziękuje dobrym Siostrom Felicjankom za rodzinne spotkanie w domu Matki Angeli. Niech Bóg błogosławi i prowadzi po pięknych drogach naszej historii Kościoła, Polski i naszych Wspólnot Zakonnych.