Dziękczynna pielgrzymka do „Domu Matki”

W dniu 30 stycznia 2018 roku Siostry Felicjanki z prowincji w Przemyślu odbyły pielgrzymkę dziękczynną do Domu Matki, czyli do Relikwii Marii Angeli Truszkowskiej, Błogosławionej Założycielki Sióstr Felicjanek, które znajdują się w kościele Niepokalanego Serca Maryi w Krakowie. W tym roku przypada 25-ta rocznica beatyfikacji Marii Angeli Truszkowskiej, co stało się okazją do dziękczynnego pielgrzymowania. Był to czas dziękczynienia za życie, powołanie i świętość błogosławionej Marii Angeli, za powołanie do istnienia Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, za powołanie każdej Siostry Felicjanki, za wszelkie dobro, które przez minione 25 lat stało się udziałem zarówno Sióstr jak i tych, do których je Pan posyła.

Siostry przeżyły wspólnie Transitus w celi Matki Angeli gdzie zakończyła swoje ziemskie pielgrzymowanie, nawiedziły szczególne miejsca wewnątrz klasztoru, które były ważne dla Matki, uczestniczyły w Liturgii Eucharystycznej przy ołtarzu z jej relikwiami. Podczas homilii Ojciec przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w czasie uroczystości beatyfikacyjnych:

Pozdrawiam Cię, Matko Mario Angelo Truszkowska, Matko wielkiej rodziny felicjańskiej. Byłaś świadkiem trudnych dziejów naszego narodu i Kościoła, który w tym narodzie sprawował swe posłannictwo.

Chrystus prowadził Matkę Angelę drogą naprawdę wyjątkową, umożliwiając jej uczestnictwo w tajemnicy swego Krzyża. Kształtował jej ducha poprzez liczne cierpienia, które przyjmowała z wiarą i z prawdziwie heroicznym poddaniem Jego woli: w odosobnieniu i samotności, w długiej i bolesnej chorobie oraz w ciemności nocy duszy.

Jej największym pragnieniem było stać się ofiarą miłości. Ona zawsze rozumiała miłość jako darmowy dar z siebie. Miłować oznacza dawać. Dawać wszystko, czego domaga się miłość. Dawać natychmiast, bez żalu, z radością, pragnąc, żeby chciano od nas jeszcze więcej. Są to jej własne słowa, w których streściła cały program swego życia.

Siostry mogły także przypomnieć sobie samo wydarzenie beatyfikacji wraz z poprzedzających procesem beatyfikacyjnym, oglądając przygotowaną prezentację.

Po południu Siostry miały także możliwość zwiedzania Muzeum i Archiwum Marii Angeli Truszkowskiej, Błogosławionej Założycielki Sióstr Felicjanek. Większość z Sióstr była w Muzeum dawno temu, tak więc wydawać by się mogło, że ze względu na ostatnie zmiany, Muzeum zwiedzają po raz pierwszy.

Siostry umocnione duchowo poprzez bliskość Matki Założycielki powróciły do Przemyśla, gdzie będą odprawiały swoje doroczne rekolekcji. Niech im Pan Bóg błogosławi, a Matka Angela wyprasza potrzebne łaski do wiernego życia Charyzmatem Zgromadzenia.