Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W dniu 11 lutego 2018 odbyło się w Muzeum i Archiwum kolejne Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą. Tego dnia przypada Święto Matki Bożej z Lourdes i choć w tym roku to była niedziela, to dzień ten, jak co roku, był przeżywany jako Dzień Chorych.

W ten Maryjny dzień Siostry otrzymały fragmenty tekstów z pism błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej i błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego, mówiące o umiłowaniu Maryi, a szczególnie Jej Niepokalanego Serca.

Jednym z tekstów zaproponowanych do refleksji był fragment listu Marii Angeli do Ojca Honorata z 1861 roku:

Może też teraz więcej potrafię się zwyciężać, bom się oddała Opiece Matki Najświętszej. Prosiłam, żeby mię Sama ofiarowała Trójcy Najświętszej i aby mię Sama na każdym kroku pilnowała. Wie ojciec, jakie ja mam szczególniejsze nabożeństwo do Serca Maryi. Nieraz, gdy się w ten sposób modlę, jakiegoś szczególniejszego doznaję wstrząśnienia, tak że chociaż tego nie czuję, ale zdaje mi się, że ja muszę kochać Najświętszą Pannę. Dziś, gdym odmawiała koronkę do Niepokalanego Serca Maryi, silne uczułam pragnienie, aby to nabożeństwo upowszechniło się przynajmniej w naszym Zgromadzeniu…

Zaproponowane teksty dały okazję do rozmowy na temat tradycji i zwyczajów zachowanych i praktykowanych w Zgromadzeniu odnoszących się do Niepokalanego Serca Maryi.

Jak przebogate jest dziedzictwo naszego Zgromadzenia. Bogu niech za to będą dzięki!