O SIGNUM CZYLI OZNAKACH ADORACJI

W czasie całodziennego wystawienia Zakrystianka na pięć minut przed każdą godziną da signum czyli znak przez pięć uderzeń w dzwon chórowy. Każda Siostra, gdziekolwiek ją ten dzwonek zastanie, przerwie natychmiast zajęcie, poklęknąwszy na ziemię pocałuje ją mówiąc cicho, pochylona głęboko tj. z nachyleniem głowy i ramion: Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament? i Przepuść, Panie, przepuść ludowi twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki.

Powyższy opis znajduje się w jednym z pierwszych ceremoniałów felicjańskich. Zwyczaj ten Siostry Felicjanki praktykują także dzisiaj choć w zmienionej formie. Po odmówieniu: Niech będzie pochwalony?, odmawiają akt przepisany na każdy dzień tygodnia. W ten sposób oddają cześć Jezusowi w Przenajświętszym Sakramencie oraz łączą się duchowo z adoratorkami w kaplicy.