AKT OFIAROWANIA SIĘ ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

Błogosławiona Maria Angela modliła się tym aktem i własnoręcznie wpisała go do modlitewnika

O NAJDROŻSZY ŚW. JÓZEFIE, najmil­szy sercu mojemu po Jezusie i Maryi. Tobie się oddaję i powierzam, jak Ci się powierzyli Jezus i Maryja. Przyjmij mnie za uczennicę i dziecko Twoje, ponieważ na całe życie obieram sobie Ciebie za przewodnika, opiekuna i ojca grzesznej duszy mojej.

O najdroższy św. Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Pana Jezusa. Naucz mnie kochać Go czystą miłością, naucz walczyć z każdym pożądaniem natury, z każdą pokusą ciała, świata i szatana, naucz mnie cicho i wytrwale każdy krzy­żyk znosić, naucz mnie modlić się, naucz mnie wzgardy siebie i doskonałego posłu­szeństwa.

O najdroższy św. Józefie, bądź opieku­nem duszy mojej odkupionej Przenajdroż­szą Krwią Jezusa, nie opuszczaj mnie ani na chwilę. Strzeż mnie, jak pilnowałeś Dzieciątka Jezus, a ja przyrzekam Ci wierność i zupełne posłuszeństwo oraz miłość aż do śmierci. Dla miłości Jezusa i Maryi nie odrzucaj mnie od świętych nóg Twoich, ale przyjmij pod swoją opiekę. Amen.