Dziękczynna pielgrzymka do „Domu Matki”

W dniu 26 czerwca 2018 roku kolejna grupa Sióstr z Prowincji Matki Bożej Częstochowskiej w Przemyślu przybyła do Krakowa z dziękczynieniem w 25-tą rocznicę beatyfikacji błogosławionej Marii Angeli, Założycielki Sióstr Felicjanek.

Po przeżyciu nabożeństwa Transitus w miejscu śmierci błogosławionej Założycielki, wspólnej modlitwie przy jej relikwiach oraz obejrzeniu prezentacji ukazującej zarówno historię procesu beatyfikacyjnego jak i samej uroczystości beatyfikacyjnej, Siostry przybyły do Muzeum i Archiwum, aby jeszcze bardziej pogłębić swoją więź z błogosławioną Marią Angelą.

Niektóre ze starszych Sióstr, zatrzymawszy się przy ekspozycji z narzędziami pokutnymi używanymi w Zgromadzeniu przez Matkę Założycielkę i pierwsze Siostry, wspominały początki swego życia zakonnego. Niektóre praktyki były jeszcze stosowane u początku ich powołania.
Siostry, pełne wrażeń i duchowych przeżyć, wróciły do Przemyśla, aby następnego dnia rozpocząć swoje doroczne rekolekcje przeżywane z błogosławioną Marią Angelą.