Nowenna za przyczyną błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej, Założycielki Sióstr Felicjanek

Dzień 1.

Boże, nasz Ojcze, uwielbiamy Cię i dziękujemy, że obdarowałeś nas bł. Marią Angelą, która żyła Twoją wolą w wierze i w bezgranicznym zaufaniu i dla Twej miłości służyła bliźnim. Przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski …, o którą z ufnością proszę. Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Opiekunko dzieci z ubogich piwnic i poddaszy ? módl się za nami.

Dzień 2.

Boże dobry, bł. Maria Angela z wiary czerpała siłę do przyjęcia i miłowania woli Bożej nawet w największych trudnościach, za jej wstawiennictwem udziel mi łaski …, o którą gorąco proszę. Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Obdarzona przez Stwórcę wrażliwością na ból i ludzką niedolę ? módl się za nami.

Dzień 3.

Ojcze nieskończenie dobry, Ty wszystkim kierujesz. Spraw, bym ubogacony(a) łaską Twojego Ducha, za wstawiennictwem bł. Marii Angeli poznawał(a) i czynił(a) Twoją wolę, zwłaszcza w sprawie …, którą Ci polecam. Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Apostołko prawdy i miłości ewangelicznej ? módl się za nami.

Dzień 4.

Boże dobry, Ty pochwaliłeś wiarę tych, którzy w trudnych sytuacjach zwracali się do Ciebie. Za wstawiennictwem bł. Marii Angeli z ufnością proszę o pomoc w sprawie …, którą Ci przedkładam. Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Gorąca czcicielko Miłosierdzia Bożego ? módl się za nami.

Dzień 5.

Dobry Boże, Twoja Opatrzność dała nam patronkę w osobie bł. Marii Angeli. Za jej wstawiennictwem udziel mi łaski wytrwania w wierze, nadziei i miłości i pomóż w rozwiązaniu sprawy …, którą Tobie polecam. Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Pełna pokoju i miłości w najtrudniejszych sytuacjach ? módl się za nami.

Dzień 6.

Boże, nasz Ojcze, za przyczyną bł. Marii Angeli, która całe życie wiernie pełniła Twoją wolę, z ufnością uciekam się do Ciebie, udziel mi łaski …, o którą gorąco proszę. Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Do końca życia zatroskana o zbawienie dusz ? módl się za nami.

Dzień 7.

Ojcze nieskończenie dobry, bł. Maria Angela wiernie naśladowała Chrystusa na drodze Krzyża, nie zważając na to, ile to kosztuje. Przez jej wstawiennictwo pomóż mi wiernie trwać przy Tobie i udziel łaski…, o którą gorąco proszę. Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Ogarniająca modlitwą, pokutą i ofiarą sprawy Kościoła ? módl się za nami.

Dzień 8.

Boże dobry, życie bł. Marii Angeli było naznaczone miłością, która uczyniła ją zatroskaną o tych, którzy potrzebowali chleba, domu, prawdy, Ewangelii. Przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski …, o którą pokornie proszę. Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości franciszkańskiej ? módl się za nami.

Dzień 9.

Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś bł. Marię Angelę żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mogła wiernie spełniać Twoją wolę, spraw, abyśmy umocnieni jej modlitwą i przykładem, z radością szukali tego, co się Tobie podoba, i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Mądra wychowawczyni młodych pokoleń ? módl się za nami.