Tercjat w Muzeum i Archiwum

W dniu 25 lipca 2018 roku Muzeum i Archiwum nawiedziły Siostry z Międzyprowincjalnego Tercjatu, którego główna część odbywa się w Zakroczymiu. W tegoroczynym Tercjacie bierze udział dwanaście Sióstr z trzech polskich prowincji pod kierunkiem mistrzyni.

Siostry pielgrzymowały do Częstochowy, aby pokłonić się i na nowo zawierzyć Matce i Pani naszego Zgromadzenia. Następnym etapem był Kraków, a tu, na pierwszym miejscu Dom Matki Angeli, Założycielki Zgromadzenia. Nieodłączną częścią pielgrzymowania była także wizyta w Muzeum i Archiwum. Siostry obejrzały prezentację wspominającą przygotowania, przebieg procesu i samą uroczystość beatyfikacji Marii Angeli Truszkowskiej, po czym mogły zwiedzić zarówno Muzeum, jak i Archiwum swojej Założycielki.

Siostry spędziły dużo czasu nie tyle na oglądanie eksponatów muzealnych czy archiwalnych, co raczej na pogłębianiu wiedzy o Matce i Zgromadzeniu, a przez to umacnianiu duchowej więzi ze swoją Założycielką. Szczególnym przeżyciem dla Sióstr była możliwość zobaczenia i prawie dotknięcia oryginalnych listów błogosławionej Marii Angeli.

Po zwiedzaniu i wspólnej modlitwie Siostry wróciły do domu Macierzystego, gdzie Matka żyła przez 30 lat i skąd została powołana po wieczną nagrodę do Pana.