Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

Po wakacyjnej przerwie, przeżywszy wiele radosnych wydarzeń związanych z błogosławioną Marią Angelą w miesiącach wrześniu i październiku, rozpoczęłyśmy kolejną serię spotkań z błogosławioną Marią Angelą.

W tym roku podczas naszych spotkań chcemy się pochylić nad dziedzictwem pozostawionym nam przez naszą Matkę Założycielkę i pierwsze Felicjanki, a zapisanym w Pamiętniku Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

W 1866 roku błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński przygotował dla naszego Zgromadzenia pierwsze Konstytycje, które będąc zbyt obszerne, przed przedstawieniem ich Stolicy Świętej do aprobaty musiały być siłą rzeczy skrócone.

Po półwiekowym istnieniu Zgromadzenia przygotowano Pamiętnik Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, który zawiera obszerne fragmenty pierwszych konstytucji felicjańskich.

Pamiętnik składa się z piętnastu rozdziałów, które naświetlają zasadnicze linie duchowości felicjańskiej, a w całości widoczna jest franciszkańska koncepcja życia zakonnego, którą żyły od początku felicjanki.

Po raz pierwszy wydrukowano Pamiętnik w 1912 roku. Na każdym drukowanym egzemplarzu Pamiętnika odbito pieczęć następującej treści: Czytaj – rozważaj – naśladuj. Z błogosławieństwem Bożem. S. Maria Magdalena matka Glna Zgromadzenia.

W ten sposób przekazano do naszych czasów Pamiętnik ukazujący w jasny i czytelny sposób kierunki duchowości naszej błogosławionej Marii Angeli i pierwszych Felicjanek.

Podczas spotkania Siostry czytały, rozważały i dzieliły się swoimi refleksjami nt. pierwszego rozdziału Pamiętnika zatytułownego Stan zakonny.

Dobrze jest wracać do źródeł i z nich czerpać dla swojego życia duchowego.