Święto bł. Marii Angeli, dziewicy i założycielki

10 października

Z tekstów wspólnych o dziewicach

Ant. do pieśni Zachariasza: Ucz mnie, Panie, czynić wolę Twoją, * bo Ty jesteś Bogiem moim.

MODLITWA: Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię Angelę żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mogła wiernie spełniać wolę Twoją; spraw, abyśmy umocnieni jej modlitwą i przykładem, z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie w Twoją wolą. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ant. do pieśni Maryi: Panie mój, * niech mi się stanie według woli Twojej.

(Tekst zatwierdzony przez Kongregację Kultu Bożego Dekretem z dnia 25 marca 1993 r., Prot. 373/93/L)