Akt poddania

(ułożony przez bł. Marię Angelę na podstawie Aktu oddania św. Ludwika de Montfort)

JA, SIOSTRA MARIA..., upadając do stóp Twoich, Święta Boża Rodzicielko, Maryjo Panno, bez zmazy poczęta, wobec Boga Najwyższego w Trójcy Świętej Jedynego, wszystkich Aniołów i Świętych Pańskich, otoczona opieką św. Józefa, św. Ojca naszego Franciszka, św. Feliksa, św. Klary i Patronki mojej (Patrona mojego), wybieram sobie Ciebie, Matko Najświętsza, za Panią i za Właścicielkę mojej osoby i wszystkich spraw moich przeszłych i przyszłych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, oraz wszystkich wartości, jakie z nich płyną. Tobie oddaję wszystkie moje zasługi, nie wyłączając żadnych dla siebie.

Ty, Matko Najświętsza, rządź mną według woli i upodobania Twego i racz przyjąć za najzupełniejszą własność swoją, na większą chwałę Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego oraz na Twoją cześć i uwielbienie. Cała Twoja jestem i wszystko moje Twoim jest.

O Maryjo, o Matko, o Pani moja, pomnij, że jestem Twoja, przeto mnie strzeż i broń jako rzeczy i własności Swojej.