Testament założycielki

(ułożony na podstawie pism bł. Marii Angeli)

Kochajcie bardzo swoje Zgromadzenie,

Jego duchem przejmijcie się głęboko.

Nad ojca, nad matkę, nad wszystko na świecie

miłujcie Wolę Bożą, by zatonąć w niej.

Bo waszym powołaniem jest gotowość

na wszelkie poświęcenie i na każdy czas.

By służyć tam, gdziekolwiek Bóg postawi,

i zawsze w taki sposób, jaki wskaże wam.

Trzeba posiadać ducha wyrzeczenia,

ażeby dnia każdego swą ofiarą żyć.

I trzeba tak poświęcać się dla drugich,

dla siebie nie szukając nigdy żadnych praw.

Niech przeciwności będą

dla was bodźcem do większej służby Pańskiej,

do wierności w niej.

Wy macie być opoką dla przyszłości,

na której pokolenia mają oprzeć się.