Pielgrzymka z Parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach

W dzień Świętej Klary, 11 sierpnia 2018 roku, do Muzeum i Archiwum Marii Angeli przybyła grupa pielgrzymkowa z Parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach. Na swoim pielgrzymim szlaku zawitali do Muzeum i Archiwum, aby poznać błogosławioną Marię Angelę i w ten sposób też przygotować się do uroczystości wprowadzenia jej relikwii do ich świątyni, która odbędzie się 16 września 2018 roku.

Ks. Proboszcz troszczy się o to, aby coraz większa grupa parafian mogła poznać błogosławioną Marię Angelę uznawaną też za Patronkę Chorych. To już druga grupa pielgrzymów z tej parafii przywędrowała do Marii Angeli. Z miesiąc, Ona sama, w swoich relikwiach zagości w kościele Wszystkich Świętych w Brzezinach. Niech jej wstawiennictwo wyprasza potrzebne łaski dla pielgrzymów, ich rodzin i całej parafii.