Relikwie bł. Marii Angeli Truszkowskiej w Brzezinach

W niedzielę, 16 września 2018 roku wzięłyśmy udział w uroczystości wprowadzenia Relikwii bł. Marii Angeli Truszkowskiej w parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach k/Kielc. Relikwie bł. Marii Angeli Truszkowskiej zostały uroczyście wniesione podczas procesji rozpoczynającej Liturgię Eucharystyczną o godzinie 10.00. Siostra Przełożona Prowincjalna z Krakowa przekazała relikwie na ręce ks. Proboszcza tamtejszej parafii. Podczas wszystkich Mszy Świętych tego dnia siostry przybliżyły wiernym nie tylko rys biograficzny naszej Założycielki, ale także najważniejsze rysy jej duchowości. Mówiły:

Myślę, że najpiękniejszymi blaskami jej duchowości są trzy odcienie, trzy barwy dodające szczególnego piękna do mozaiki chwały Bożej: To umiłowanie Jezusa w Eucharystii, cześć oddawana Niepokalanemu Sercu Maryi, a wszystko w duchu wynagrodzenia.

Hasło Zgromadzenia, które otrzymałyśmy od Matki Angeli mówi wyraźnie i jasno: „Wszystko przez Serce Maryi na cześć Przenajświętszego Sakramentu.” Na krótko przed śmiercią przekazała Siostrom swój duchowy testament:
„Aby zawsze cześć Przenajświętszego Sakramentu w duchu wynagrodzenia była u nas utrzymywana, i żebyśmy nie odstępowały nigdy od naszych Ustaw i od tego życia, jakie od początku zaczęłyśmy.”
W roku 1864 Zgromadzenie zostało uroczyście zamknięte w Niepokalanym Sercu Maryi. Sama Matka ułożyła Akt ofiarowania Temu Sercu, który Siostry odmawiają w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a w uroczysty sposób w połączeniu z symbolicznym ofiarowaniem woskowych serc w święto Niepokalanego Serca Maryi.
„O Serce Najdroższe, mojej Matki Przeczystej, Twoją Ofiarą być pragnę, bo Twoją będąc Jezusową jestem….”
W jednej z medytacji Matka Angela zapisała takie oto pytanie:
„Prosiłam Pana, aby Sam mi powiedział, co mam uważać za największą łaskę, z czego największy będę musiała zdać rachunek? I przyszło mi na myśl, że Najświętszy Sakrament jest największą łaską, bo w Nim jest Dawca wszelkiej łaski. On jest źródłem, z którego wszystkie inne łaski wypływają.”
Jej umiłowanie Jezusa w Eucharystii wyrażało się między innymi w wielkim pragnieniu wystawienia Najświętszego Sakramentu w kaplicach Zgromadzenia, a gdy ostatecznie uzyskała ten przywilej dla Zgromadzenia od Ojca świętego Leona XIII, pisała:
„Chciałabym, żeby cały świat i wszystkie stworzenia za nas dziękowały i wynagradzały.”

W czasie procesu beatyfikacyjnego ks. Bp Stanisław Smoleński, jeden ze świadków powiedział:
„Matka Angela tak bardzo pragnęła wynagrodzenia Bogu za wszelkie ludzkie grzechy, że chciała, aby cechą charakterystyczną zakładanego przez nią Zgromadzenia była idea wynagrodzenia. Wynagrodzenie to pojmowała bardzo szeroko i głęboko. Nie chodziło jej jedynie o poszczególne praktyki pokutne, ale o całość życia surowego, pokutnego, w ramach wiernie zachowanych obowiązków zakonnych.”
Chciałoby się dodać … wynagradzać wszelkie zniewagi wyrządzone Bogu i Jego Najświętszej Matce przez …. wierne wypełnianie swoich obowiązków, czy to w szkole, na uczelni, w pracy, czy w rodzinie, czy wśród najbliższych, czy w znoszeniu ciężaru choroby, trudu pracy, jednym słowem w codzienności …. wszędzie i zawsze … Zawsze w wierności Bogu i Ewangelii, z miłości, bo tylko Miłość ma wieczną wartość.

Niech błogosławiona Maria Angela wstawia się za wszystkich tych, którzy w parafialnej świątyni w Brzezinach uciekają się do Boga za jej przyczyną.