Parafia Wszystkich Świętych z Pszczyny u Błogosławionej Marii Angeli

W dniu dzisiejszym, 13 października 2018, w liturgiczne wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, duchowego kierownika Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, przybył do Krakowa ks. Damian Gatnar, proboszcz parafii Wszystkich Świętych z Pszczyny, wraz z grupą swoich parafian oraz z siostrą Marią Ezechielą Barszczak, która w tej parafii katechizuje. Swoje piersze kroki skierowali do Muzeum i Archiwum błogosławionej Marii Angeli, aby tutaj zapoznać się z jej życiem i duchowością.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki, od najmłodszych do najstarszych, z uwagą słuchali opowieści o życiu Matki Angeli, o działalności Sióstr Felicjanek oraz o głównych aspektach duchowości felicjańskiej przekazanej nam przez błogosławioną Założycielkę.

W sali pamiątek liturgicznych, każdy pielgrzym mógł wylosować numerek ze Skarbony Duchowej, która niegdyś była używana w głównym klasztorze. Po losowaniu i sprawdzeniu intencji wg spisu, każdy zabrał w swoim sercu modlitewną troskę o sobie powierzonych.

Następne kroki pielgrzymi skierowali ku relikwiom Matki Angeli, które znajdują się w kościele Niepokalanego Serca Maryi przy ulicy Smoleńsk 6 w Krakowie.