Spotkanie z Błogosławioną Marią Angelą

W dniu 14 stycznia 2018 roku, po długiej przerwie, odbyło się kolejne Spotkanie z Błogosławioną Marią Angelą. Tematem spotkania były Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Siostra Błażeja przedstawiła w skrócie historię kształtowania się tego ważnego w życiu Zgromadzenia dokumentu. Począwszy od pierwszej wersji z 1866, poprzez skracane i poprawiane wersje z 1874 roku, aż do 1899 roku, kiedy to Stolica Święta zatwierdziła ostatecznie Zgromadzenie oraz ich Konstytucje na okres 7 lat.

Read More

Koło Grodzkie PTTK im. Karola Wojtyły

W dniu 2 grudnia 2017 roku uczestnicy Spacerów w ramach akcji Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa wzięli udział w odkrywaniu Tajemnic ulicy Mikołajskiej. Między innymi miejscami zwiedzonymi tego dnia znalazło się także nasze Muzeum i Archiwum Marii Angeli Truszkowskiej, błogosławionej Założycielki Sióstr Felicjanek. Zdecydowana większość zwiedzających nasze Muzeum była tu po raz pierwszy. Wielu z nich zapowiedziało ponowne odwiedziny, by lepiej poznać Matkę Angelę i jej Zgromadzenie.

Spotkanie Sióstr Czasowych Profesek z trzech polskich prowincji

W dniach od 17 do 19 listopada 2017 roku wszystkie Siostry czasowe profeski z trzech polskich prowincji Zgromadzenia Sióstr Felicjanek przyjechały  do Krakowa na spotkanie formacyjne.  Miejscem spotkania był Dom Prowincjalny w Krakowie. Zanim jednak nastąpiło oficjalne rozpoczęcie spotkanie, Siostry przyszły do Muzeum i Archiwum Marii Angeli Truszkowskiej, błogosławionej Założycielki Sióstr Felicjanek, aby zaczerpnąć z bogactwa historii i duchowości Matki Założycielki i pierwszych Sióstr Felicjanek poprzez zwiedzanie Muzeum ubogaconego nowymi eksponatami.

Choć Siostry spędziły w Muzeum prawie dwie godziny, to i tak zbyt krótko, aby móc wchłonąć całe duchowe bogactwo, które zostało nam przekazane przez naszą błogosławioną Założycielkę i pierwsze Siostry Felicjanki.

Konferencja Odpowiedzialnych za Formację Ciągłą w Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek

W dniach od 4 - 9 listopada br. w Krakowie odbywała się Konferencja Odpowiedzialnych za Formację Ciągłą w Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek. Wzięły w niej udział Siostry z Zarządu Generalnego oraz wszystkich Zarządów trzech polskich prowincji Zgromadzenia wraz z tymi, które tworzą Zaspół Formacyjny. Siostry uczestniczyły w serii wykładów i spotkań pogłębiając duchowość życia zakonnego oraz czerpiąc z przebogatych źródeł felicjańskich.

W dniu 8 listopada Siostry przybyły do Muzeum i Archiwum Marii Angeli Truszkowskiej, Błogosławionej Założycielki Sióstr Felicjanek, gdzie wspólnie przeżyły Lectio Epistuli oraz zwiedziły odnowioną wystawę muzealną.

Była to niezapomniana okazja do ponownego zachwycenia się bogactwem dziedzictwa pozostawionego nam przez naszą Błogosławioną Założycielkę i pierwsze Felicjanki.

Dziewczęca Służba Liturgiczna

W sobotę, 21 października 2017, nasze Muzeum i Archiwum odwiedziła siostra Maria Scholastyka wraz z grupą dziewcząt ze służby liturgicznej z Grybowa.  Dziewczęta przyjechały do Krakowa, aby nawiedzić relikwie bł. Marii Angeli Truszkowskiej oraz zwiedzić Muzeum i Archiwum jej poświęcone.

Noc Cracovia Sacra

Do krakowskiej tradycji należy już od wielu lat zwyczaj organizowania tzw. Nocy Cracovia Sacra, kiedy to zostają szeroko udostępnione wystawy i muzea klasztorne i przykościelne, oraz organizuje się różnego rodzaju wydarzenia artystyczne muzyki sakralnej.

Święci przyjaciele dzieci – bł. Maria Angela przyjaciółka dzieci

Dzisiejszego rana, 7 lutego, w Radio Maryja mogłyśmy posłuchać audycji z cyklu PORADY. Tym razem PORADY PEDAGOGA i PSYCHOLOGA: ŚWIĘCI PRZYJACIELE DZIECI. W dzisiejszej audycji nasza bł. Maria Angela Truszkowska, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, została przedstawiona jako prawdziwa Przyjaciółka Dzieci. Zapraszamy do posłuchania.

Porady pedagoga i psychologa: Święci przyjaciele dzieci

Spotkanie z błogosławiona Marią Angelą i błogosławionym Ojcem Honoratem

Dnia 5 lutego 2017 roku ponownie spotkałyśmy się w Muzeum i Archiwum, aby pochylić się nad pismami naszej błogosławionej Założycielki oraz błogosławionego Ojca Honorata, duchowego Ojca Zgromadzenia. Teksty, które zostały zaproponowane do rozważenia, zarówno te z pism Matki Angeli jak te z listów Ojca Honorata do Sióstr Felicjanek, w szczególny sposób zwróciły naszą uwagę na duchowość wynagrodzenia w naszym Zgromadzeniu. Siostry dzieliły się swoim doświadczeniem różnych praktyk zakonnych, które pomagały wzrastać w tej duchowości. Siostry na nowo zwróciły uwagę na ważność i bogactwo adoracji wynagradzających. Błogosławiony Ojciec Honorat tak pisał w 1888 roku we Wstępie do Księgi Życia: