25-ta Rocznica Beatyfikacji Błogosławionej Marii Angeli

18 kwietnia 1993 roku, na placu św. Piotra w Rzymie, Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy Marię Angelę Truszkowską, Założycielkę Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.
Dziś, po 25 latach od tego dnia, składamy Bogu dzięki za dar życia, powołania i charyzmatu błogosławionej Marii Angeli, która dała początek Felicjańskiemu Zgromadzeniu.
Bogu niech będą dzięki!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wspomnienia tamtego dnia.

Beatyfikacja 1993

Rozpoczyna się nowenna – ostatnie dziewięć dni – przed 25-tą Rocznicą Beatyfikacji Marii Angeli Truszkowskiej

LITANIA
DO BŁOGOSŁAWIONEJ MARII ANGELI

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża i Pani Zgromadzenia,
módl się za nami.

Błogosławiona Mario Angelo, Matko wielkiej rodziny felicjańskiej,
Roztropna Dziewico, zrodzona na polskiej ziemi,
Obdarzona przez Stwórcę wrażliwością na ból i ludzką niedolę,
Opiekunko dzieci z ubogich piwnic i poddaszy,
Mądra wychowawczyni młodych pokoleń,
Doskonała mistrzyni życia wewnętrznego,
Apostołko prawdy i miłości ewangelicznej,
Wspaniały przykładzie dobroci i wrażliwości francisz­kańskiej,
Gorąca czcicielko Miłosierdzia Bożego,
Żarliwa adoratorko Najświętszego Sakramentu,
Niestrudzona służebnico Niepokalanego Serca Maryi,
Pełna pokoju i wierności w najtrudniejszych sytuacjach,
Heroicznie znosząca długoletnie cierpienia,
Oddana pokucie za grzechy bliźnich i świata,
Do końca życia zatroskana o zbawienie dusz,

Błogosławiona Mario Angelo,
której Bóg dał zrozumie­nie odkupieńczej wartości ludzkiego cierpienia,
Błogosławiona Mario Angelo,
która w cierpieniu umia­łaś uwielbiać i miłować wolę Bożą,
Błogosławiona Mario Angelo,
którą Pan doświadczył ciemnością duchowej nocy,
Błogosławiona Mario Angelo,
ogarniająca modlitwą, po­kutą i ofiarą sprawy Kościoła,
Błogosławiona Mario Angelo,
która do chwały ołtarzy doszłaś przez krzyż i przeciwności,

Łaskę naśladowania Chrystusa ubogiego,
uproś nam, Matko (Angelo).

Żywą wiarę,
Czystą miłość Bożą,
Wytrwałość w trudnościach i cierpieniu,
Ducha pokory,
Ochotne poddanie się woli Bożej,
Umiłowanie modlitwy,
Gorliwość apostolską,
Nadprzyrodzone spojrzenie na wszystko i wszystkich,
Ducha bezgranicznego poświęcenia chorym i potrzebującym
Miłość i służebną postawę wobec Kościoła Chrystuso­wego,
Liczne i ofiarne powołania do Twego Zgromadzenia,
Ojczyźnie naszej pokój i sprawiedliwość,
Abyśmy dzieci i młodzież wychowywali
w duchu chrześcijańskim,
Abyśmy umieli znosić wszelkie trudy i cierpieniaw zjednoczeniu z Chrystusem Ukrzyżowanym,
Abyśmy przez cierpienia dojrzewali do Królestwa Bożego,
Abyśmy życiem zgodnym z Ewangelią i powołaniemza­służyli na chwalę wieczną,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami!

P. Błogosławieni miłosierni,
W. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

MÓDLMY SIĘ:
Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś błogo­sławioną Marię Angelę żywą wiarą i bezgraniczną miłością, by mogła wiernie spełniać Twoją wolę; spraw, aby­śmy umocnieni jej modlitwą i przykładem, z radością szukali tego, co się Tobie podoba i żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Spotkanie Formacyjne dla Sióstr przed Złotym Jubileuszem

W sobotę, 17 marca 2018 roku, w godzinach popołudniowych w Muzeum i Archiwum, w ramach dnia formacyjnego, spotkało się 27 Sióstr z Prowincji krakowskiej. Podczas spotkania w Muzeum miały okazję obejrzeć prezentację ukazującą historię procesu beatyfikacyjnego oraz wspomnienie uroczystości beatyfikacyjnych bł. Marii Angeli. Po prezentacji Siostry miały okazję zwiedzić Muzeum i Archiwum. Dla większości Sióstr było to pierwsze zwiedzanie nowej ekspozycji muzealnej.

Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W dniu 11 marca 2018, jak co miesiąc, Siostry z pobliskich wspólnot zgromadziły się w Muzeum i Archiwum na Spotkaniu z błogosławioną Marią Angelą. W tą Wielkopostną niedzielę Siostry pochyliły się nad fragmentami listów Matki Angeli mówiącymi o KRZYŻU i wzywającymi do pełnego miłości przyjęcia go. Siostry, dzieląc się swoją wiarą, podkreślały niesamowity pokój płynący z Matki tekstów w obliczu Krzyża i cierpienia. Na przestrzeni lat, przeglądając Matki pisma, wyraźnie też widać, że do takiego pełnego pokoju i zawierzenia Bożej Miłości przyjmowania Krzyża, Matka dojrzewała, aż cała stała się Ofiarą Miłości.

Read More

Spotkanie Sióstr pracujących w biurach

W dniach od 8 do 10 marca 2018 w naszym Muzeum i Archiwum odbyło się Spotkanie dla naszych Sióstr, które pracują bądź to w księgowości naszych instytucji, bądź w sekretariacie, bądź w kancelariach parafialnych.  Po porannym uczestnictwie w Sympozjum poświęconym działalności Sióstr Felicjanek, Siostry rozpoczęły trzydniowe spotkanie, podczas którego miały okazję pogłębić swoje więzi z naszą błogosławioną Założycielką, Marią Angelą Truszkowską, przeżyły Transitus w celi Matki, wspólnie prześledziły genealogię Marii Angeli. Siostry uczestniczyły w prezentacji w Archiwum Kurii Archidiecezji Krakowskiej, gdzie mogły zobaczyć oryginały dokumentów związanych z naszą Matką oraz z naszym Zgromadzeniem, jak również cenne pamiątki po świętym Janie Pawle II.

Read More

Dziękczynna pielgrzymka do „Domu Matki”

W dniu 13 lutego 2018 roku druga grupa rekolekcyjna Sióstr z Prowincji w Przemyślu odbyła pielgrzymkę dziękczynną do Krakowa. Cały dzień był wypełniony spotkaniem z Matką Marią Angelą, błogosławioną Założycielką Sióstr Felicjanek. Siostry podjęły tę dziękczynną pielgrzymkę w roku 25-tej rocznicy beatyfikacji ich Założycielki.

Dzień rozpoczęły od wspólnego przeżywania Transitusuw celi, z której Matka Angela została wezwana do Domu Ojca. Szczególnym i cennym momentem dnia była Eucharystia sprawowana przy ołtarzu relikwii błogosławionej Marii Angeli w kościele Niepokalanego Serca Maryi w Krakowie.

Jak poprzednio, ojciec rekolekcjonista w swojej homilii nawiązał do słów wypowiedzianych podczas uroczystości beatyfikacyjnych w Rzymie przez Jana Pawła II.  Między innymi cytował:

Największym  jej (Matki Angeli) pragnieniem  było  stać się  „żertwą miłości”. A miłość rozumiała zawsze jako bezinteresowny dar z siebie. „Kochać to dawać. Dawać wszystko, czego zażąda miłość. Dawać prędko, bez żalu, z radością, z pragnieniem, by więcej od nas żądano”. To są jej słowa, w których wyraziła zwięźle cały swój życiowy program.

Read More

Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W dniu 11 lutego 2018 odbyło się w Muzeum i Archiwum kolejne Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą. Tego dnia przypada Święto Matki Bożej z Lourdes i choć w tym roku to była niedziela, to dzień ten, jak co roku, był przeżywany jako Dzień Chorych.

W ten Maryjny dzień Siostry otrzymały fragmenty tekstów z pism błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej i błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego, mówiące o umiłowaniu Maryi, a szczególnie Jej Niepokalanego Serca.

Rekolekcje dla dziewcząt

W dniach od 6-9 lutego 2018 odbywały się rekolekcje dla dziewcząt pod kierunkiem Siostry Marii Ewy. W czwartek, 8 lutego, jedenastoosobowa grupa przybyła do Muzeum i Archiwum Marii Angeli Truszkowskiej, błogosławionej Założycielki Sióstr Felicjanek, aby poprzez zwiedzanie Muzeum lepiej poznać zarówno samą błogosławioną jak też Zgromadzenie, które założyła.

Read More

Dziękczynna pielgrzymka do „Domu Matki”

W dniu 30 stycznia 2018 roku Siostry Felicjanki z prowincji w Przemyślu odbyły pielgrzymkę dziękczynną do Domu Matki, czyli do Relikwii Marii Angeli Truszkowskiej, Błogosławionej Założycielki Sióstr Felicjanek, które znajdują się w kościele Niepokalanego Serca Maryi w Krakowie. W tym roku przypada 25-ta rocznica beatyfikacji Marii Angeli Truszkowskiej, co stało się okazją do dziękczynnego pielgrzymowania. Był to czas dziękczynienia za życie, powołanie i świętość błogosławionej Marii Angeli, za powołanie do istnienia Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, za powołanie każdej Siostry Felicjanki, za wszelkie dobro, które przez minione 25 lat stało się udziałem zarówno Sióstr jak i tych, do których je Pan posyła.

Siostry przeżyły wspólnie Transitus w celi Matki Angeli gdzie zakończyła swoje ziemskie pielgrzymowanie, nawiedziły szczególne miejsca wewnątrz klasztoru, które były ważne dla Matki, uczestniczyły w Liturgii Eucharystycznej przy ołtarzu z jej relikwiami. Podczas homilii Ojciec przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w czasie uroczystości beatyfikacyjnych:

Pozdrawiam Cię, Matko Mario Angelo Truszkowska, Matko wielkiej rodziny felicjańskiej. Byłaś świadkiem trudnych dziejów naszego narodu i Kościoła, który w tym narodzie sprawował swe posłannictwo.

Chrystus prowadził Matkę Angelę drogą naprawdę wyjątkową, umożliwiając jej uczestnictwo w tajemnicy swego Krzyża. Kształtował jej ducha poprzez liczne cierpienia, które przyjmowała z wiarą i z prawdziwie heroicznym poddaniem Jego woli: w odosobnieniu i samotności, w długiej i bolesnej chorobie oraz w ciemności nocy duszy.

Read More

Delegacja z Parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach, diecezja kielecka

W dniu 27 stycznia 2018 nasze Muzeum i Archiwum odwiedził ks. Józef Knap, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach w diecezji kieleckiej wraz z czteroosobową delegacją. Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brzezinach stara się szerzyć kult świętych i błogosławionych. Świątynia pełna jest wizerunków patronów.  Tego dnia ks. proboszcz wraz z delegacją przybył do Krakowa, aby zaprosić do siebie błogosławioną Marię Angelę Truszkowską przyjmując jej relikwie. Pielgrzymka do relikwii bł. Marii Angeli i po relikwie dla parafii ubogacona była zwiedzaniem Muzeum jej poświęconym, w którym przedstawiciele parafii mogli poszerzyć wiedzę na temat jej życia, działalności i duchowości, ale także pogłębić relację z nową patronką swojej parafii. Pielgrzymka, za sprawą ks. proboszcza, odbyła się w atmosferze modlitwy i duchowego przygotowania na spotkanie bł. Marii Angeli.

Read More