Pielgrzymka z Parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach

W dzień Świętej Klary, 11 sierpnia 2018 roku, do Muzeum i Archiwum Marii Angeli przybyła grupa pielgrzymkowa z Parafii Wszystkich Świętych w Brzezinach. Na swoim pielgrzymim szlaku zawitali do Muzeum i Archiwum, aby poznać błogosławioną Marię Angelę i w ten sposób też przygotować się do uroczystości wprowadzenia jej relikwii do ich świątyni, która odbędzie się 16 września 2018 roku.

Ks. Proboszcz troszczy się o to, aby coraz większa grupa parafian mogła poznać błogosławioną Marię Angelę uznawaną też za Patronkę Chorych. To już druga grupa pielgrzymów z tej parafii przywędrowała do Marii Angeli. Z miesiąc, Ona sama, w swoich relikwiach zagości w kościele Wszystkich Świętych w Brzezinach. Niech jej wstawiennictwo wyprasza potrzebne łaski dla pielgrzymów, ich rodzin i całej parafii.

Tercjat w Muzeum i Archiwum

W dniu 25 lipca 2018 roku Muzeum i Archiwum nawiedziły Siostry z Międzyprowincjalnego Tercjatu, którego główna część odbywa się w Zakroczymiu. W tegoroczynym Tercjacie bierze udział dwanaście Sióstr z trzech polskich prowincji pod kierunkiem mistrzyni.

Siostry pielgrzymowały do Częstochowy, aby pokłonić się i na nowo zawierzyć Matce i Pani naszego Zgromadzenia. Następnym etapem był Kraków, a tu, na pierwszym miejscu Dom Matki Angeli, Założycielki Zgromadzenia. Nieodłączną częścią pielgrzymowania była także wizyta w Muzeum i Archiwum. Siostry obejrzały prezentację wspominającą przygotowania, przebieg procesu i samą uroczystość beatyfikacji Marii Angeli Truszkowskiej, po czym mogły zwiedzić zarówno Muzeum, jak i Archiwum swojej Założycielki.

Read More

Dziękczynna pielgrzymka do „Domu Matki”

W dniu 17 lipca 2018 Siostry z Przemyśla przybyły do Krakowa  z dziękczynną pielgrzymką w roku 25-tej Rocznicy Beatyfikacji bł. Marii Angeli Truszkowskiej, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. To kolejna i ostatnia grupa Sióstr odbywająca pielgrzymkę dziękczynną. Tym razem Siostrom z Przemyśla towarzyszyła S. Marie Teresa z Ameryki Północnej będąca w tym czasie w Polsce.

25-ta Rocznica Beatyfikacji Błogosławionej Marii Angeli

18 kwietnia 1993 roku, na placu św. Piotra w Rzymie, Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy Marię Angelę Truszkowską, Założycielkę Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.
Dziś, po 25 latach od tego dnia, składamy Bogu dzięki za dar życia, powołania i charyzmatu błogosławionej Marii Angeli, która dała początek Felicjańskiemu Zgromadzeniu.
Bogu niech będą dzięki!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego wspomnienia tamtego dnia.

Beatyfikacja 1993

Spotkanie Formacyjne dla Sióstr przed Złotym Jubileuszem

W sobotę, 17 marca 2018 roku, w godzinach popołudniowych w Muzeum i Archiwum, w ramach dnia formacyjnego, spotkało się 27 Sióstr z Prowincji krakowskiej. Podczas spotkania w Muzeum miały okazję obejrzeć prezentację ukazującą historię procesu beatyfikacyjnego oraz wspomnienie uroczystości beatyfikacyjnych bł. Marii Angeli. Po prezentacji Siostry miały okazję zwiedzić Muzeum i Archiwum. Dla większości Sióstr było to pierwsze zwiedzanie nowej ekspozycji muzealnej.

Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W dniu 11 marca 2018, jak co miesiąc, Siostry z pobliskich wspólnot zgromadziły się w Muzeum i Archiwum na Spotkaniu z błogosławioną Marią Angelą. W tą Wielkopostną niedzielę Siostry pochyliły się nad fragmentami listów Matki Angeli mówiącymi o KRZYŻU i wzywającymi do pełnego miłości przyjęcia go. Siostry, dzieląc się swoją wiarą, podkreślały niesamowity pokój płynący z Matki tekstów w obliczu Krzyża i cierpienia. Na przestrzeni lat, przeglądając Matki pisma, wyraźnie też widać, że do takiego pełnego pokoju i zawierzenia Bożej Miłości przyjmowania Krzyża, Matka dojrzewała, aż cała stała się Ofiarą Miłości.

Read More

Spotkanie Sióstr pracujących w biurach

W dniach od 8 do 10 marca 2018 w naszym Muzeum i Archiwum odbyło się Spotkanie dla naszych Sióstr, które pracują bądź to w księgowości naszych instytucji, bądź w sekretariacie, bądź w kancelariach parafialnych.  Po porannym uczestnictwie w Sympozjum poświęconym działalności Sióstr Felicjanek, Siostry rozpoczęły trzydniowe spotkanie, podczas którego miały okazję pogłębić swoje więzi z naszą błogosławioną Założycielką, Marią Angelą Truszkowską, przeżyły Transitus w celi Matki, wspólnie prześledziły genealogię Marii Angeli. Siostry uczestniczyły w prezentacji w Archiwum Kurii Archidiecezji Krakowskiej, gdzie mogły zobaczyć oryginały dokumentów związanych z naszą Matką oraz z naszym Zgromadzeniem, jak również cenne pamiątki po świętym Janie Pawle II.

Read More

Dziękczynna pielgrzymka do „Domu Matki”

W dniu 13 lutego 2018 roku druga grupa rekolekcyjna Sióstr z Prowincji w Przemyślu odbyła pielgrzymkę dziękczynną do Krakowa. Cały dzień był wypełniony spotkaniem z Matką Marią Angelą, błogosławioną Założycielką Sióstr Felicjanek. Siostry podjęły tę dziękczynną pielgrzymkę w roku 25-tej rocznicy beatyfikacji ich Założycielki.

Dzień rozpoczęły od wspólnego przeżywania Transitusuw celi, z której Matka Angela została wezwana do Domu Ojca. Szczególnym i cennym momentem dnia była Eucharystia sprawowana przy ołtarzu relikwii błogosławionej Marii Angeli w kościele Niepokalanego Serca Maryi w Krakowie.

Jak poprzednio, ojciec rekolekcjonista w swojej homilii nawiązał do słów wypowiedzianych podczas uroczystości beatyfikacyjnych w Rzymie przez Jana Pawła II.  Między innymi cytował:

Największym  jej (Matki Angeli) pragnieniem  było  stać się  „żertwą miłości”. A miłość rozumiała zawsze jako bezinteresowny dar z siebie. „Kochać to dawać. Dawać wszystko, czego zażąda miłość. Dawać prędko, bez żalu, z radością, z pragnieniem, by więcej od nas żądano”. To są jej słowa, w których wyraziła zwięźle cały swój życiowy program.

Read More

Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą

W dniu 11 lutego 2018 odbyło się w Muzeum i Archiwum kolejne Spotkanie z błogosławioną Marią Angelą. Tego dnia przypada Święto Matki Bożej z Lourdes i choć w tym roku to była niedziela, to dzień ten, jak co roku, był przeżywany jako Dzień Chorych.

W ten Maryjny dzień Siostry otrzymały fragmenty tekstów z pism błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej i błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego, mówiące o umiłowaniu Maryi, a szczególnie Jej Niepokalanego Serca.